Жұмыс оқу бағдарламасы 2021-2024


Жұмыс оқу бағдарламасы 2022-2025


Оқу кестесі


Қоңыраулар кестесі